s
Info
  • Ad

  • Wiadukt na Grunwaldzkiej

  • Pogoda

    Pogoda Komorniki z serwisu

Czy nasza gmina powinna przyjąć uchodźców

Historia wsi

Pierwszymi osadnikami na terenie obecnych Komornik były społeczności mezolityczne, zajmujące się łowiectwem i zbieractwem. W 2002 roku. archeolodzy odkryli w tutejszych ziemiach wiele cennych znalezisk, w tym między innymi siekierki kamienne. Natrafiono też na neolityczne osady z II połowy 4 tysiąclecia p.n.e.
 
Odsłonięto też ślady po słupach budynków naziemnych, jamy gospodarcze, paleniska i piece. Pozyskano liczną ceramikę. Dzięki tym odkryciom wiadomo, że tutejsze ziemie były zamieszkałe już 6 tysięcy lat temu. Od tego czasu osadnictwo na tym obszarze było już ciągłe.
 
Pierwszą wzmiankę o nowożytnych Komornikach można znaleźć w Złotej Bulli papieża Innocentego II z roku 1136. Jednak formalna lokacja wsi została dokonana przez biskupa Jana I w 1297 roku. Komorniki należały do biskupów poznańskich. Zasiedlano je na prawie niemieckim. Polegało to na wyznaczeniu ścisłych granic gruntów, przeprowadzeniu regularnego podziału pól, tworzeniu wsi o zwartej zabudowie. Była to typowa osada służebna.
 
W XVII wieku potop szwedzki spustoszył okolice Poznania. Wiele wsi, w tym Komorniki, zostało splądrowanych przez przechodzące wojska, wiele gospodarstw zostało zrujnowanych i opuszczonych przez mieszkańców. Aż do XIX wieku Komorniki należały do biskupów poznańskich.
 
W 1793 roku. Komorniki zostały zajęte przez Prusy, które rozpoczęły osadzanie osadników niemieckich. Dobra kościelne poddano sekularyzacji (zostały przejęte przez pruski rząd) i stały się odtąd dominiami państwowymi. Komorniki od początku zaborów przeciwstawiały się germanizacji i rugowaniu języka polskiego ze szkoły.
 
Jednym z najgorliwszych patriotów był ksiądz Ksawery Malinowski (1807-1881). W 1910 roku powstało „Koło Obywatelskie powiatu poznańskiego – zachodniego”, powołane przez proboszcza Stanisława Gładysza (1865-1934) oraz znanego polityka Leona Plucińskiego (1875-1935). Nadrzędnym zadaniem „Koła” było krzewienie patriotyzmu wśród tutejszej ludności. Proboszcz Gładysz zasłynął jeszcze z tego, że po śmierci niemieckiego właściciela Komornik odkupił majątek od jego rodziny i rozparcelował go między chłopów.
 
W okresie międzywojennym krzewieniem patriotyzmu zajmowała się organizacja sportowo-gimnastyczna „Sokół”
 
W okresie powojennym Komorniki przez długie lata były jedynie szarą podpoznańską wsią. Dopiero zmiany ustrojowe przekształciły tę miejscowość z typowej wsi w prężnie rozwijający się ośrodek miejski. Dzisiaj prawie całkowicie zniknęły pola i gospodarstwa rolne. Ich miejsce zajęła nowoczesna typowo miejska infrastruktura (nowe ulice, osiedla mieszkaniowe w niskiej zabudowie, sieć sklepów i hipermarketów oraz wiele, wiele innych). Działa tutaj kilkaset małych i wielkich firm w praktycznie wszystkich branżach – są w tym gronie: np. Hörmann, Arko, Viessmann, Fabryka Mebli Biurowych MARO, Novol, Eurocash.
 
Obecnie w Komornikach mieszka (zameldowanych jest) ok. 6 tys. osób, z czego wiele pochodzi z Poznania. Ten dynamiczny rozwój zawdzięczamy między innymi bardzo dobrej lokalizacji. Naszymi atutami są: bliskość Poznania, dobrze rozwinięta komunikacja z Poznaniem ze szczególnym uwzględnieniem drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław oraz autostrady A2 wraz z tutejszym węzłem. To wszystko powoduje, że Komorniki stały się miejscem bardzo atrakcyjnym i pożądanym przez ludzi i biznes.
 
Zapraszamy do Komornik!
 
 
 
 
 
 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.